Chào mừng bạn đến với Website www.chungcugiaremoinhat.blogspot.com

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Bán Chung cư đại thanh ct8 ct10-Danh sách căn hộ mới nhất

Bán Chung cư đại thanh ct8 ct10-Danh sách căn hộ mới nhất

Chung cư đại thanh ct8 hiện đã được nhận bàn giao nhà, các hộ dân đã dọn vào ở đầy đủ, còn tòa ct10 chung cư đại thanh đã có thông báo 20/12 sẽ nhận bàn giao.
Dưới đây là danh sách các căn hộ còn lại mới nhất của chung cư đại thanh ct8 ct10
Tư vấn bán hàng: Đinh Hà 0904.408.304 – 01673.547.530

Diện tích 36m tòa ct10 đại thanh

Tòa 10a Tầng 5 căn 520 & Tòa 10b Tầng 7 căn 718
Tòa 10b Tầng 10 căn 1040 & Tòa 10c Tầng 12 căn 1218
Tòa 10a Tầng 15 căn 1544 & Tòa 10b Tầng 19 căn 1942
Tòa 10c Tầng 21 căn 2120 & Tòa 10c Tầng 23 căn 2340
Tòa 10b Tầng 28 căn 2820

Diện tích 38m tòa ct10 đại thanh

Tòa 10c Tầng 2 căn 226 & Tòa 10b Tầng 16 căn 1612
Tòa 10B Tầng 20 căn 2030 & Tòa 10A Tầng 22 căn 2212
Tòa 10C Tầng 24 căn 2426 & Tòa 10b Tầng 28 căn 2808

Diện tích 42m tòa ct8 chung cư đại thanh

Tòa 8a Tầng 5 căn 506 & Tầng 9 căn 936 Tòa 8a
Tầng 11 căn 1136 tòa 8b & Tầng 15 căn 1506 Tòa 8a
Tầng 20 căn 2016 tòa 8a & Tầng 22 căn 2206 tòa 8c
Tầng 25 căn 2526 tòa 8c & Tầng 30 căn 3016 tòa 8b

Diện tích 45m tòa ct8 đại thanh

Tầng 11 căn 1124 tòa 8b & Tầng 14 căn 1524 tòa 8c
Tầng 18 căn 1838 tòa 8b
Tầng 20 căn 2018 tòa 8b & Tầng 23 căn 2304 tòa 8b
Tầng 26 căn 2618 tòa 8b & Tầng 29 căn 2924 tòa 8c

Diện tích 47m tòa ct10 a

Tầng 9 căn 930 tòa 10a
Tầng 11 căn 1134 tòa 10a & tầng 15 căn 1510 tòa 10a
Tầng 20 căn 2028 tòa 10a & Tầng 25 căn 2530 tòa 10a
Tầng 27 căn 2730 tòa 10a

Tư vấn miễn phí: Đinh Hà 0904.408.304 – 01673.547.530

Diện tích 54m ct8 và 55m ct10 chung cư đại thanh

Diện tích 54m thiết kế 1 phòng ngủ + 1 vệ sinh

Tầng 11 căn 1112 tòa 8A
Tầng 22 căn 2212 tòa 8a

Diện tích 55m thiết kế 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh

Tầng 10 căn 1024 tòa 10b & Tầng 12a căn 12a38 tòa 10b
Tầng 15 căn 1522 tòa 10b & Tầng 18 căn 1828 tòa 10b
Tầng 20 căn 2010 tòa 10c & Tầng 23 căn 2340 tòa 10c
Tầng 26 căn 2632 tòa 10b &Tầng 29 căn 2928 tòa 10c

Diện tích 58m ct8 đại thanh

Tầng 8 căn 830 tòa 8b
Tầng 10 căn 1010 tòa 8b & Tầng 12a căn 12a30 tòa 8c
Tầng 15 căn 1512 tòa 8c & Tầng 19 căn 1932 tòa 8b
Tầng 21 căn 2132 tòa 8c & Tầng 23 căn 2312 tòa 8b
Tầng 27 căn 2730 tòa 8b

Diện tích 59m chung cư đại thanh

Tầng 3 căn 326 tòa 10a & Tầng 5 căn 502 tòa 10a
Tầng 10 căn 1024 tòa 10b & Tầng 14 căn 1426 tòa 10a
Tầng 17 căn 1726 tòa 10a
Tầng 20 căn 2002 tòa 10a & Tầng 23 căn 2314 tòa 10b
Tầng 26 căn 2638 tòa 10c & Tầng 28 căn 2802 tòa 10a
Tầng 29 căn 2936 tòa 10c & Tầng 30 căn 3016 tòa 10a

Tầng 10 căn 1002 tòa 8a & Tầng 14 căn 1440 tòa 8b
Tầng 16 căn 1640 tòa 8c & Tầng 19 căn 1902 tòa 8c
Tầng 22 căn 2202 tòa 8c & Tầng 25 căn 2502 tòa 8b
Tầng 27 căn 2720 tòa 8c & Tầng 29 căn 2920 tòa 8b

Diện tích 62m và 66m ct8

Diện tích 62m thiết kế 2 phòng ngủ + 1 vệ sinh

Tầng 9 căn 932 tòa 8a
Tầng 12 căn 1232 tòa 8a

Diện tích 66m thiết kế 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh

Tầng 6 căn 614 tòa 8c & Tầng 9 căn 914 tòa 8a
Tầng 10 căn 1008 tòa 8c & Tầng 16 căn 1614 tòa 8b
Tầng 20 căn 2014 tòa 8a & Tầng 23 căn 23 34 tòa 8b
Tầng 27 căn 2728 tòa 8c & Tầng 29 căn 2908 tòa 8b
Tầng 30 căn 3028 tòa 8b

Diện tích 76m thiết kế 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh

Tầng 10 căn 1034 tòa 10c & Tầng 12 căn 1204 tòa 10b
Tầng 20 căn 2034 tòa 10b & Tầng 25 căn 2536 tòa 10a

Mọi vấn đề về thủ tục pháp lý và thiết kế của chung cư đại thanh ct8 ct10, quý khách liên hệ trực tiếp với tôi theo số:
Đinh Hà 0904.408.304 – 01673.547.530 (Tư vấn miễn phí, hỗ trợ khách hàng tất cả các ngày trong tuần)
Yahoo: Dinhhavnl


Chung cư đại thanh, chung cư đại thanh ct8, chung cư đại thanh ct10 , chung cư đại thanh ct8 ct10, chung cư đại thanh giá rẻ, chung cư đại thanh chênh thấp, chung cư đại thanh36m, chung cu dai thanh

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét